Škoda Infotainment UX

2018 / UX / UI / diploma thesis

EN
Todays cars try hard to offer their users a technological experience similiar to the smartphones and other computing devices. These efforts are tampered by bad hardware affordances but most of all by outdated user experience schemes. I tried to analyse all weakpoints of current state of car tech and come up with smarter ways to operate a car which will hence become a very uselful smart device interconnected to our digital lives.

This work was created in cooperation with Škoda Auto Design Team during a year-long internship.

CZ
Dnešní auta se horlivě snaží nabídnout svým uživatelům technologický zážitek srovnatelný s chytrými telefony a dalšími výpočetními zařízeními. Tyto snahy jsou znesnadňovány zastaralým hardwarem ale především zastaralým user experience designem. Ve své diplomové práci jsem se snažil analyzovat všechny slabiny dnešní automobilové technologie a přijít na nové způsoby ovládání auta, které se tak stane velmi užitečným chytrým zařízením propojeným s našimi digitálními životy.

Tato práce vznikla ve splopráci s designerským týmem Škoda Auto během roční stáže.