Puppeteer’s Chrudim

2016 / visual identity / academic work / collab with Jakub Novotný

EN
Pupeteer’s Chrudim is one of the oldest and largest puppet festivals in Europe entering its 66. year. This was a opportunity for the refresh of their current identity. Client also wanted to have a reusable campaign for a few upcoming years. Our Academic studio was asked to compete in creating it’s new visual identity. Together with Jakub Novotný we have decided to create a identity based on illustrated bespoke typeface. Together with vivid color palette and strong typography we achieved to create a striking yet variable identity.

CZ
Loutkářská Chrudim je jedním z nejstarších a největších přehlídek loutkového divadla v Evropě, která letos vstupuje do svého 66. roku, a při té příležitosti se rozhodla o refresh své dosavadní identity. Pořadatelé rovněž požadovali, aby byla identita použitelná až několik let. Naše školní studio bylo osloveno aby uspořádala interní soutěž o vytvoření nové identity. S Jakubem Novotným jsme se rozhodli vytvořit identitu kolem ilustrované akcidenční abecedy. V kombinaci s výraznou barevností a silnou typografií se nám podařilo vytvořit výraznou a zároveň variabilní identitu.

Bespoke Typeface Fragments

chrudim2chrudim2
chrudim3xchrudim3x

Bespoke Typeface

chrudim4chrudim4
chrudimchrudim
chrudim2chrudim2
chrudim3chrudim3

Website

Modular system for upcoming years

chrudim13chrudim13
chrudim14chrudim14