2016 / visual identity / academic work

EN
During my studies at German design school in Düsseldorf I got and interesting assigment. How would visual identity look without a logo? I chose the library and the result is self-explainatory.

CZ
Během mého studia na německé designové škole v Düsseldorfu jsme dostali zajímavé zadání. Jak by vypadala vizuální identita nepostavená na logu? Vybral jsem si knihovnu a výsledek mluví sám za sebe.