Kafka on the Shore

2013  /  book design / illustration / academic work

EN

Kafka on the Shore is a novel by Haruki Murakami. The novel is a dreamy metaphor of human conciousness, destiny, subliminal desires and ones darker side. It masterfully blends pop culture with magical realism, music and even ancient Greek tragedy. The odd-numbered chapters tell the story of a 15-year old boy named Kafka who is running from home to avoid an Oedipal curse. The even-numbered chapters tell the story of a old man named Nakata, who had lost his personality and a long time ago during a mysterious event. The two embark separately on their own journey with their own goals. I interpreted the two heroes as two parts of a same person, one being a soul the other being a empty vessel. I tried to approach ink and paper in the same way. As the supernatural things happen in the story, the book itself is becoming strange and glitchy. My goal was to make the reader unsure, wether he is reading or dreaming...

CZ

Kafka na pobřeží je román od Haruki Murakamiho. Román je snovou metaforou lidského vědomí, osudu, podprahových tužeb a temné stránce člověka. Mistrně v sobě kloubí populární kulturu, magický realismus, hudbu a dokonce antickou tragédii. Liché kapitoly vypráví příběh 15-letého chlapce Kafky, který utíká z domu, aby se vyhnul oidipovské kletbě. Sudé kapitoly vyprávějí příběh starce jménem Nakata, který přišel o svou "osobnost" během tajuplné události před dvánou dobou. Tito dva se nezávisle na sobě vydají na vlastní cestu hledající vlastní cíle. Vnímal jsem oba hrdiny jako součásti jedné osoby. Duše bez těla a tělo bez duše. Proto jsem se rozhodl navrhnout knihu podobným způsobem, kdy jsem našel podobný vztah v papíru a barvě. Tyto dva základní elementy jsem dále manipuloval a snažil se je spojit s designem knihy. Ve chvíli, kdy se v knize děje nadpřirozená či snová věc, design knihy se tomu rovněž přizpůsobí. Cílem bylo navodit u čtenáře pocity nejistoty, kdy neví, zda čte či sní...

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image