Kafka on the Shore

2013  /  book design / illustration / academic work

EN

Kafka on the Shore is a novel by Haruki Murakami. The novel is a dreamy metaphor of human conciousness, destiny, subliminal desires and ones darker side. It masterfully blends pop culture with magical realism, music and even ancient Greek tragedy. The odd-numbered chapters tell the story of a 15-year old boy named Kafka who is running from home to avoid an Oedipal curse that says he is going to kill his father and rape his sister. The eve-numbered chapters tell the story of a old man named Nakata, who had lost his personality and a long time ago during a mysterious event. The two embark separately on their own journey with their own goals. But the fate of both might be more connected thank you think. I saw the two heroes as a one person, one being a soul the other being a empty vessel. Therefore I have designed the book in the same way, starting with a dot as "something" and white paper as "nothing". I tried to manipulate these two and blend them in the book design. As the supernatural things happen in the story, the book itself is becoming supernatural. Either by deformed, blurry text, or by inserting weird objects in the flow of reading. My goal was to make the reader unsure, wether he is reading or dreaming...

Czech

Kafka na pobřeží je román od Haruki Murakamiho. Román je snovou metaforou lidského vědomí, osudu, podprahových tužeb a temné stránce člověka. Mistrně v sobě kloubí populární kulturu, magický realismus, hudbu a dokonce antickou tragédii. Liché kapitoly vypráví příběh 15-letého chlapce Kafky, který utíká z domu, aby se vyhnul oidipovské kletbě, podle které zabije svého otce a znásilní svojí sestru. Sudé kapitoly vyprávějí příběh starce jménem Nakata, který přišel o svou "osobnost" během tajuplné události před dvánou dobou. Tito dva se nezávisle na sobě vydají na vlastní cestu hledající vlastní cíle. Osud obou však může být spojený více, než si čtenář myslí. Vnímal jsem oba hrdiny jako jednu osobu. Jeden ztělesňuje duši a druhý pouhou schránku. Proto jsem se rozhodl navrhnout knihu podobným způsobem, kdy jsem začal s bodem jako "něčím" a prázdná plocha papíru byla "ničím". Tyto dva základní elementy jsem dále manipuloval a snažil se je spojit s designem knihy. Ve chvíli, kdy se v knize děje nějaká nadpřirozená či snová věc, design knihy se tomu rovněž přizpůsobí. Ať je to deformovaný či rozmazaný text nebo pronikáním různých chyb a podivných objektů do procesu čtení. Cílem bylo navodit u čtenáře pocity nejistoty, kdy neví, zda čte či sní...

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image