Food Ecology Fanzine

2016 / magazine design / academic work / graduation project

EN
In my graduation project I dealt with an ecologic footprint our food system leaves behind. I made a thorough research  and came up with 10 tips on how to cut down an ecological footprint of our eating habits. I personally tried all the tips ranging from earthworm composting to dumpster diving. The result of this research was a fanzine containing my research texts and my experiences. The fanzine was printed on recycled paper with a risograph printer.

CZ
Ve své bakalářské práci jsem se zkoumal jakou ekologickou stopu zanechává náš potravinový systém. Provedl jsem důkladný výzkum informací a dat a přisel s 10 radami, jak omezit ekologickou stopu našich jídelních zvyklostí. Osobně jsem vyzkoušel všechny tyto tipy od vermikompostování až po dumpster diving. Výsledkem této činnosti byl fanzine, obsahující mé výzkumné texty a zkušenosti. Fanzine byl vytisknut risografem na recyklovaný papír.

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image