Fight Club

2014 / book design / illustration / academic work

English

I chose to design and illustrate the famous novel Fight Club by Chuck Palahniuk as part of my book design assigment at Fachhochschule Düsseldorf. In this novel, the hero suffers with insomnia. As a result he develops an alter ego Tyler Durden. Together with Tyler he founds a fight club which becomes a paramilitary organization revolting against our society. The Fight Club is a profound critique of our shallow age focused on earning and consumerism. I decided to use the two main parts of the story as my design starting point – insomnia and superficiality of our culture. The book is designed to look as a fashion magazine. I used the real advertisements ripped from real magazines. However I manipulated them to make the reader dazed and confused as if he was half asleep. Do you see weird things too when you are too sleepy?

Czech

Vybral jsem si design knihy Klub Rváčů od Chucka Palahniuka jako součást mého zadání v kurzu knižního designu na Fachhochschule Düsseldorf. V tomto románu se setkáváme s hlavním hrdinou, který trpí insomnií, díky které si vyvine alter ego – Tylera Durdena. Spolu s ním zakládá klub rváčů, který se posléze stává paramilitantní organizací revoltující proti naší společnosti. Klub rváčů je pronikavá kritika naší povrchní doby zaměřené na vydělávání peněz a konzumerismu. Rozhodl jsem se využít dva hlavní motivy jako moje designové východisko – nespavost a povrchnost. Kniha je navržená tak, aby vypadala jako modní časopis. Použil jsem dokonce reálnou reklamu vytrženou z reálných magazínů. Nicméně jsem je digitálně upravil abych v čtenáři vyvolal omráčení a zmatek. Přesně takové pocity, které cítíme když jsme velmi ospalí. Taky vidíte divné věci, když jste hodně ospalí?

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image