2017 / UX / UI / academic work

EN
The task of our studio assigment was to select one of many valuable books from the UMPRUM library and "convert" this medium to the digital platform. I don’t know why, but this hefty book from the advertising mogul George Lois instantly caught my eye. The book is full of Lois’s work in the field of advertising. Thinking of advertising, I realised it was always a part of our public space, our streets. So I came up with an idea how to make these pages live again and take the book back to the streets. Using a single app you can discover the pages, which are hidden on the real advertising spaces around you. You find them, catch them and add the to your collection until you complete the whole book again. Good hunting...

CZ
Úkolem letního semestru v našem ateliéru bylo vybrat si jednu z cenných knih z knihovny UMPRUM a převést ji do digitální podoby. Nevím přesně proč ale tato težká publikace of mistra reklamy Geroge Loise mi hned padla do oka. Kniha je plná Loisových prací v oboru reklamy. Když jsem přemýšlel o reklamě, došel jsem k tomu, že reklama je nedílnou součástí našeho veřejného prostoru. A tak jsem přišel s ideou jak tuto knihu přivést opět k životu a přenést ji do ulic. Pomocí jednoduché aplikace objevujete reklamy z knihy, které jsou skryté na opravdových reklamních nosičích kolem vás. Najděte je, ulovte je a uložte si je k sobě do své kolekce dokud nezkompletujete celou knihu. Dobrý lov...