2017 / UX / UI / academic work

EN
The task of our studio assigment was to pick a valuable book from the UMPRUM library and "convert" it to a digital medium of choice. A hefty book by the advertising mogul George Lois instantly caught my eye. The book is full of Lois’s work in the field of advertising. Thinking of advertising, I realised it was always a part of our public space, our streets. So I came up with an idea how to bring these pages back to life. I took them back to the streets. I designed a single augmented reality app concept. With is you can discover the pages hidden on the real advertising spaces around you. You discover them in your town, collect them and add them to your collection until you complete the whole book again. 

CZ
Úkolem letního semestru v našem ateliéru bylo vybrat si jednu z cenných knih z knihovny UMPRUM a převést ji do digitální podoby. Tato težká publikace of mistra reklamy Geroge Loise mi hned padla do oka. Kniha je plná Loisových prací v oboru reklamy. Když jsem přemýšlel o reklamě, došel jsem k tomu, že reklama je dnes nedílnou součástí našeho veřejného prostoru. A tak jsem přišel s ideou jak tuto knihu přivést opět k životu. Navrhl jsem koncept jednoduché aplikace využívající augmentovanou realitu. Pomocí ní objevujete reklamy z knihy, které jsou skryté na opravdových reklamních nosičích kolem vás. Na hráči je tato díla nalézt, ulovit a uložiz si je do své kolekce dokud nezkompletuje celou knihu.